Fyllningar

Genom regelbundna årliga kontroller kan man idag upptäcka kariesskaorna på ett tidigt stadium. Då räcker det i regel med att laga hålet med ett plastiskt material så kallad composit. Är skadan däremot stor får man diskutera olika alternativa behandlingar som porslininlägg eller krona istället.