Tandvårdsförsäkringen

Den 1 juli 2008 genomförde aliansregeringen en stor tandvårdsreform för vuxna. Detta innebär att alla som fyllt 20 år ( 24 år i Västra Götaland ) får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 150 kronor årligen för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kronor årligen för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre. Syftet är att bidraget ska användas för undersökningar och förebyggande tandvård.

Den nya tandvårdsförsäkringen ger också ett bättre skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att du som har kostnader mellan 3 001-15 000 kronor ersätts för dessa med 50 procent och du som har kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv ( förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Det är inte heller all tandvård som ersätts.