Priser

Prislista

Från och med det året du fyller 23 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.

Stödet innebär i korthet att alla från och med det året de fyller 23 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 25-29 år samt 65 år och äldre. Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

Nedan finns ett axplock av våra priser. Där ser man priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Observera att ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling enligt ett personligt kostnadsförslag som kan upprättas efter undersökning.

Alla priser är angivna i svenska kronor.

101 Basundersökning, utförd av tandläkare (referenspris 900,00 kr) : 995 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (referenspris 390,00 kr) : 420 kr
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (referenspris 60,00 kr) : 85 kr
127 Röntgenundersökning, delstatus (referenspris 205,00 kr) : 255 kr
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten (referenspris 290,00 kr) : 335kr
401 Tanduttagning, en tand (referenspris 1 115,00 kr ): 1210 kr
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand (referenspris 1 585,00 kr) : 1965kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant (referenspris 3 275,00 kr) : 3670 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler (referenspris 4 295,00 kr) : 4780 kr
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena (referenspris 3 675,00 kr) : 3940 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand (referenspris 1 010,00 kr): 1155kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar (referenspris 1 195,00 kr): 1430 kr
800 Permanent tandstödd krona, en per käke (referenspris 6 005,00 kr) : 7195 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke (referenspris 4 665,00 kr) : 6145 kr

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).