Tandvårdsförsäkringen

Vuxna patienter får varje år ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB. Bidraget är på 300 kronor årligen för personer i åldrarna 30-64 år och 600 kronor årligen för åldersgrupperna 23-29 år samt 65 år och äldre. Bidraget kan sparas i upp till två år, så man kan som mest ha två inneliggande ATB samtidigt.

Det finns även ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, på 600 kronor per halvår till vissa patienter som har en sjukdom och funktionsnedsättning. Syftet med STB ät att det ska användas för undersökningar och förebyggande tandvård.

 

Det finns även ett högkostnadsskydd inom tandvård. Skyddet innebär att du som har kostnader mellan 3 001-15 000 kronor ersätts för dessa med 50 procent och du som har kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv ( förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).